Bikram Yoga Padova

A Italy/ Veneto/ Padua/ Via Guasti, 12, 35124 Padova PD, Italy

W https://www.facebook.com/pages/Bikram-Yoga-Padova/ S Share this:


Bikram Yoga Padova è una Scuola affiliata a Bikram Yoga, la sequenza di 26 pose e 2 esercizi di respirazione inventata 40 anni fa da Bikram Choudury.